Testy na Celiaklię

Testy na Celiaklię

Ze względu na szeroki zakres objawów, Celiakia jest trudna do zdiagnozowania. Pacjenci z nierozpoznaną Celiakią, którzy nadal spożywają pokarmy zawierające gluten mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego, co sprawia, że wczesne wykrycie Celiakii jest bardzo ważne.

Testy pozwalające wykryć celiakię

Choć biopsja jelita pozostaje „złotym standardem” diagnostyki Celiakii, obecnie dostępne są testy z kropli krwi pełnej umożliwiające badanie rozpoznawcze w kierunku Celiakii oraz monitorujące przebieg Celiakii.

Procedura badania jest prosta i obejmuje pobranie próbki krwi do kapilary i wkropienie jej na panel testowy, następnie połączenie z rozcieńczalnikiem. Po 10 minutach test wskazuje wynik mówiący o obecności przeciwciał IgA, IgG lub IgM przeciwko transglutaminazie tkankowej (Celiakia Rozpoznawczy) lub przeciwciał IgA przeciwko transglutaminazie i przeciwko gliadynie.

Jak działają te testy?

Test badający przeciwciała przeciwko transglutaminazie – Coeliac Screen

Test służy do diagnostyki celiakii, badając trzy klasy przeciwciał IgA, IgG i IgM. W przeprowadzonych ostatnio badaniach wykazano, że przeciwciała IgA przeciw transglutaminazie tkankowej (t-TG), enzymowi obecnemu w tkance łącznej jelita, są także silnie związane z obecnością celiakii. Przeciwciała IgA przeciw t-TG wykazują zarówno wysoką czułość (95% -100%), jak i swoistość (90%-97%) wobec celiakii. Jeśli u pacjenta występuje niedobór przeciwciał IgA, test bada również dwa inne przeciwciała – IgG oraz IgM, aby zapobiec fałszywie ujemnemu wynikowi.

hackpad.com_vKc8Zf8ALGF_p.52375_1453744410685_Fotolia_99617448_Subscription_Monthly_MTesty badający przeciwciała IgA przeciwko transglutaminazie i przeciwko gliadynie – Coeliac Monitor

Test służy do monitorowania przebiegu celiakii i sprawdzeniu obecności ukrytego glutenu w diecie. Badane są przeciwciała IgA przeciwko transglutaminazie – enzymowi jelitowemu są ściśle powiązane z obecnością celiakii. Drugi markerem jest gliadyna główny składnik białkowy znajdujący się w glutenowej frakcji pszenicy. Obecność przeciwciał przeciw gliadynie stwierdza się u około 95% nieleczonych pacjentów z celiakią, tzn. pacjentów nie pozostających na diecie bezglutenowej. Przeciwciała IgA przeciw gliadynie są wysoce swoiste dla celiakii i występują u 80% pacjentów.

Cena:

140 zł

SKONSULTUJ SIĘ

Napisz opinie
Zapytaj specjalistę
CLOSE
CLOSE